نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/15 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/15 پنجشنبه ساعت 14:35:59 روز ۱۴۰۰/۱/۲۶ بیست و شش فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

239,860 دلار 285,840 یورو
241,010 بالاترین قیمت دلار 239,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
347,390 پوند 68,870 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,100 لیر 38,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
234,300 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post