نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/14 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/14 چهارشنبه ساعت 14:33:38 روز ۱۴۰۰/۱/۲۵ بیست و پنج فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

241,120 دلار 284,220 یورو
241,730 بالاترین قیمت دلار 240,790 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
345,840 پوند 68,680 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,537 لیر 38,937 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
233,500 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post