نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/13 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/13 سه شنبه ساعت 14:31:26 روز ۱۴۰۰/۱/۲۴ بیست و چهار فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

241,330 دلار 284,810 یورو
243,060 بالاترین قیمت دلار 241,300 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
344,810 پوند 68,500 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,400 لیر 38,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
233,081 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post