نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/12 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/12 دوشنبه ساعت 14:31:29 روز ۱۴۰۰/۱/۲۳ بیست و سه فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

242,550 دلار 283,460 یورو
243,740 بالاترین قیمت دلار 242,520 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
346,400 پوند 68,970 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,700 لیر 38,400 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
233,891 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post