نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/11 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/11 یکشنبه ساعت 14:32:27 روز ۱۴۰۰/۱/۲۲ بیست و دو فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

242,830 دلار 285,150 یورو
243,930 بالاترین قیمت دلار 241,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
343,830 پوند 68,580 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,500 لیر 38,469 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
234,969 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post