نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/09 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/09 جمعه ساعت 14:34:37 روز ۱۴۰۰/۱/۲۰ بیست فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

245,355 دلار 288,495 یورو
244,730 بالاترین قیمت دلار 244,620 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
344,965 پوند 68,420 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,095 لیر 38,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
234,795 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post