نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/07 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/07 چهارشنبه ساعت 14:32:08 روز ۱۴۰۰/۱/۱۸ هجده فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

244,630 دلار 287,790 یورو
247,170 بالاترین قیمت دلار 244,620 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
350,620 پوند 69,370 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,800 لیر 38,913 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
230,513 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post