نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/06 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/06 سه شنبه ساعت 14:35:04 روز ۱۴۰۰/۱/۱۷ هفده فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

247,110 دلار 288,800 یورو
247,170 بالاترین قیمت دلار 244,010 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
350,110 پوند 69,240 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,766 لیر 38,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
231,266 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post