نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/05 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/05 دوشنبه ساعت 14:32:38 روز ۱۴۰۰/۱/۱۶ شانزده فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

243,820 دلار 286,586 یورو
245,310 بالاترین قیمت دلار 242,630 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
348,730 پوند 68,830 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,700 لیر 38,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
230,566 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post