نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/04 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/04 یکشنبه ساعت 14:33:35 روز ۱۴۰۰/۱/۱۵ پانزده فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

242,680 دلار 282,790 یورو
244,710 بالاترین قیمت دلار 242,630 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
346,870 پوند 68,560 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,500 لیر 38,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
230,000 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post