نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/03 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/03 شنبه ساعت 14:31:11 روز ۱۴۰۰/۱/۱۴ چهارده فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

245,650 دلار 289,090 یورو
252,100 بالاترین قیمت دلار 245,570 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
347,150 پوند 68,610 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,236 لیر 38,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
230,000 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post