نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/01 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/01 پنجشنبه ساعت 14:34:14 روز ۱۴۰۰/۱/۱۲ دوازده فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

252,080 دلار 295,528 یورو
252,100 بالاترین قیمت دلار 251,990 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
359,088 پوند 71,828 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,988 لیر 40,288 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
235,088 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post