نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/31 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/31 چهارشنبه ساعت 14:32:20 روز ۱۴۰۰/۱/۱۱ یازده فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

252,040 دلار 294,910 یورو
252,550 بالاترین قیمت دلار 251,990 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
357,300 پوند 70,870 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,900 لیر 40,329 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
235,329 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post