نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/30 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/30 سه شنبه ساعت 14:33:51 روز ۱۴۰۰/۱/۱۰ ده فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

252,460 دلار 296,900 یورو
257,120 بالاترین قیمت دلار 252,240 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
358,620 پوند 71,240 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,000 لیر 39,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
235,421 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post