نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/29 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/29 دوشنبه ساعت 14:32:00 روز ۱۴۰۰/۱/۹ نه فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

253,274 دلار 292,910 یورو
252,350 بالاترین قیمت دلار 247,470 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
357,424 پوند 71,604 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,544 لیر 40,344 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
232,944 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post