نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/28 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/28 یکشنبه ساعت 14:31:11 روز ۱۴۰۰/۱/۸ هشت فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

252,290 دلار 292,910 یورو
252,350 بالاترین قیمت دلار 247,470 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
357,010 پوند 70,760 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,614 لیر 40,314 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
232,914 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post