نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/27 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/27 شنبه ساعت 14:37:26 روز ۱۴۰۰/۱/۷ هفت فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

247,480 دلار 288,970 یورو
247,580 بالاترین قیمت دلار 239,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
350,660 پوند 69,510 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,306 لیر 38,906 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
235,606 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post