نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/25 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/25 پنجشنبه ساعت 14:39:14 روز ۱۴۰۰/۱/۵ پنج فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

240,471 دلار 283,661 یورو
240,430 بالاترین قیمت دلار 239,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
353,831 پوند 70,181 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,941 لیر 39,641 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
236,241 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post