نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/24 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/24 چهارشنبه ساعت 14:37:47 روز ۱۴۰۰/۱/۴ چهار فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

240,377 دلار 283,567 یورو
240,430 بالاترین قیمت دلار 239,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
353,737 پوند 70,087 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,847 لیر 39,547 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
236,147 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post