نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/22 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/22 دوشنبه ساعت 14:32:52 روز ۱۴۰۰/۱/۲ دو فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

240,339 دلار 283,529 یورو
240,430 بالاترین قیمت دلار 239,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
353,699 پوند 70,049 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,809 لیر 39,509 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
236,109 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post