نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/21 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/21 یکشنبه ساعت 13:31:40 روز ۱۴۰۰/۱/۱ یک فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

240,196 دلار 283,386 یورو
240,430 بالاترین قیمت دلار 239,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
353,556 پوند 69,906 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,666 لیر 39,366 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
235,966 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post