نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/20 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/20 شنبه ساعت 13:32:20 روز ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سی اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

239,643 دلار 282,833 یورو
240,430 بالاترین قیمت دلار 239,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
353,003 پوند 69,353 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,113 لیر 38,813 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
235,413 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post