نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/19 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/19 جمعه ساعت 13:33:53 روز ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ بیست و نه اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

240,302 دلار 283,492 یورو
240,430 بالاترین قیمت دلار 239,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
353,662 پوند 70,012 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,772 لیر 39,472 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
236,072 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post