نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/18 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/18 پنجشنبه ساعت 13:31:35 روز ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ بیست و هشت اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

239,550 دلار 282,900 یورو
240,430 بالاترین قیمت دلار 239,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
354,170 پوند 69,370 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,700 لیر 38,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
235,500 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post