نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/17 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/17 چهارشنبه ساعت 13:31:55 روز ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ بیست و هفت اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

241,205 دلار 284,800 یورو
240,950 بالاترین قیمت دلار 240,390 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
349,390 پوند 68,730 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,935 لیر 39,235 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
233,300 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post