نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/16 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/16 سه شنبه ساعت 13:39:15 روز ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بیست و شش اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

240,890 دلار 287,380 یورو
241,380 بالاترین قیمت دلار 239,100 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
346,530 پوند 68,560 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,100 لیر 39,074 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
232,700 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post