نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/15 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/15 دوشنبه ساعت 13:32:04 روز ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ بیست و پنج اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

239,180 دلار 284,300 یورو
239,210 بالاترین قیمت دلار 239,100 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
344,990 پوند 67,710 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,700 لیر 38,536 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
235,236 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post