نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/14 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/14 یکشنبه ساعت 13:31:31 روز ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ بیست و چهار اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

241,550 دلار 285,840 یورو
241,880 بالاترین قیمت دلار 241,480 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
346,470 پوند 68,090 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,700 لیر 38,914 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
235,814 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post