نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/13 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/13 شنبه ساعت 14:00:46 روز ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ بیست و سه اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

241,790 دلار 286,180 یورو
243,850 بالاترین قیمت دلار 241,790 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
348,420 پوند 68,480 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,800 لیر 38,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
232,929 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post