نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/10 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/10 چهارشنبه ساعت 13:37:56 روز ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ بیست اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

242,340 دلار 285,840 یورو
242,710 بالاترین قیمت دلار 241,240 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
347,320 پوند 68,280 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,600 لیر 38,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
234,192 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post