نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/09 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/09 سه شنبه ساعت 13:37:41 روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ نوزده اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

241,120 دلار 285,050 یورو
244,280 بالاترین قیمت دلار 241,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
344,910 پوند 67,900 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,300 لیر 38,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
234,279 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post