نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/08 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/08 دوشنبه ساعت 13:32:19 روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هجده اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

243,710 دلار 291,996 یورو
244,610 بالاترین قیمت دلار 239,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
347,890 پوند 68,790 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,600 لیر 38,400 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
234,796 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post