نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/07 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/07 یکشنبه ساعت 13:47:45 روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هفده اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

240,540 دلار 290,790 یورو
242,810 بالاترین قیمت دلار 240,450 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
344,700 پوند 68,090 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,800 لیر 38,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
232,900 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post