نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/06 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/06 شنبه ساعت 13:37:09 روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ شانزده اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

243,730 دلار 295,380 یورو
246,770 بالاترین قیمت دلار 243,630 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
346,360 پوند 68,420 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,900 لیر 38,400 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
241,646 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post