نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/05 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/05 جمعه ساعت 13:31:36 روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ پانزده اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

247,239 دلار 298,529 یورو
246,790 بالاترین قیمت دلار 246,530 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
352,089 پوند 69,539 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,500 لیر 39,429 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
241,829 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post