نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/04 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/04 پنجشنبه ساعت 13:34:23 روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ چهارده اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

246,770 دلار 297,960 یورو
246,790 بالاترین قیمت دلار 246,680 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
352,100 پوند 69,100 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,500 لیر 38,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
242,181 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post