نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/03 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/03 چهارشنبه ساعت 13:32:41 روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ سیزده اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

247,810 دلار 297,960 یورو
247,910 بالاترین قیمت دلار 244,330 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
356,970 پوند 69,780 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,400 لیر 39,579 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
241,479 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post