نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/02 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/02 سه شنبه ساعت 13:34:36 روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ دوازده اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

245,910 دلار 293,670 یورو
247,590 بالاترین قیمت دلار 245,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
352,820 پوند 69,570 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,400 لیر 40,060 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
241,500 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post