نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/01 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/03/01 دوشنبه ساعت 13:38:52 روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ یازده اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

247,810 دلار 295,860 یورو
249,500 بالاترین قیمت دلار 246,960 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
356,770 پوند 69,950 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,600 لیر 39,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
248,655 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post