نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/28 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/28 یکشنبه ساعت 13:32:27 روز ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ده اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

248,010 دلار 300,410 یورو
252,440 بالاترین قیمت دلار 247,960 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
355,520 پوند 69,790 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,273 لیر 39,473 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
248,673 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post