نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/27 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/27 شنبه ساعت 13:34:43 روز ۱۳۹۹/۱۲/۹ نه اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

252,190 دلار 305,990 یورو
253,720 بالاترین قیمت دلار 248,110 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
359,480 پوند 70,560 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,952 لیر 39,700 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
247,452 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post