نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/26 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/26 جمعه ساعت 13:31:32 روز ۱۳۹۹/۱۲/۸ هشت اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

249,118 دلار 304,888 یورو
252,520 بالاترین قیمت دلار 246,410 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
362,318 پوند 70,968 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
36,108 لیر 40,408 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
247,908 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post