نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/25 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/25 پنجشنبه ساعت 13:40:40 روز ۱۳۹۹/۱۲/۷ هفت اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

248,224 دلار 303,994 یورو
252,520 بالاترین قیمت دلار 246,410 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
361,424 پوند 70,074 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
35,214 لیر 39,514 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
247,014 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post