نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/24 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/24 چهارشنبه ساعت 13:32:40 روز ۱۳۹۹/۱۲/۶ شش اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

252,510 دلار 303,500 یورو
252,520 بالاترین قیمت دلار 246,410 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
360,410 پوند 69,590 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
35,300 لیر 39,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
247,557 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post