نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/23 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/23 سه شنبه ساعت 13:35:06 روز ۱۳۹۹/۱۲/۵ پنج اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

244,360 دلار 296,550 یورو
244,420 بالاترین قیمت دلار 241,790 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
351,310 پوند 69,076 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
35,200 لیر 39,366 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
236,386 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post