نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/22 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/22 دوشنبه ساعت 13:38:35 روز ۱۳۹۹/۱۲/۴ چهار اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

243,290 دلار 293,790 یورو
243,350 بالاترین قیمت دلار 242,490 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
348,820 پوند 68,080 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
35,200 لیر 38,400 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
240,381 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post