نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/21 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/21 یکشنبه ساعت 13:35:55 روز ۱۳۹۹/۱۲/۳ سه اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

244,900 دلار 295,840 یورو
250,030 بالاترین قیمت دلار 244,900 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
352,953 پوند 69,283 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
36,313 لیر 39,313 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
239,513 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post