نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/20 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/20 شنبه ساعت 13:32:17 روز ۱۳۹۹/۱۲/۲ دو اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

250,610 دلار 300,740 یورو
252,250 بالاترین قیمت دلار 250,580 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
358,960 پوند 70,040 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
36,500 لیر 39,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
240,569 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post