نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/19 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/19 جمعه ساعت 13:34:44 روز ۱۳۹۹/۱۲/۱ یک اسفند هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

252,698 دلار 303,968 یورو
253,620 بالاترین قیمت دلار 251,640 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
366,408 پوند 72,508 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
37,300 لیر 40,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
245,688 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post