نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/17 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/17 چهارشنبه ساعت 13:31:59 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ بیست و نه بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

251,730 دلار 305,032 یورو
251,850 بالاترین قیمت دلار 249,740 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
362,250 پوند 71,360 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
37,722 لیر 40,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
243,820 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post